TÜİK: Türkiye’de gelir eşitsizliği arttı, en yüksek gelir İstanbul’da

TÜRKİYE’de toplumun en çok gelir elde eden yüzde 20’lik grubunun, toplam gelirden aldığı pay 1,3 puan artarak yüzde 48’e çıktı. En az gelir elde eden yüzde 20’nin payı ise 0,1 puan azalarak yüzde 6 oldu. Gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu bölge İstanbul (TR10) oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin gelir dağılımı istatistiklerini açıkladı. Buna göre; en yüksek ‘eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri’ne sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay, bir önceki yıla göre 1,3 puan artarak yüzde 48’e çıkarken; en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan azalarak yüzde 6 oldu.

Sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça da gelir dağılımında bozulmayı ifade eden ‘Gini katsayısı’, bir önceki yıla göre 0,014 puan artış göstererek 0,415 oldu. ‘Gini katsayısı’, tüm sosyal transferler hariç tutulduğunda 0,487, emekli ve dul yetim maaşı dahil diğer tüm sosyal transfer gelirleri hariç tutulduğunda ise 0,423 oldu.Toplumun en yüksek gelir elde eden yüzde 20’sinin elde ettiği payın, en düşük gelir elde eden yüzde 20’sinin elde ettiği paya oranı (P80/P20 oranı) 7,6’dan 7,9’a çıktı. Gelirden en fazla pay alan yüzde 10’luk kesimin gelirinin, en az pay alan yüzde 10’un elde ettiği gelire oranı (P90/P10 oranı) ise 13,7’den 14,2’ye yükseldi.’HANEHALKI KULLANILABİLİR GELİRİ’ ARTTITürkiye’de yıllık ortalama ‘hanehalkı kullanılabilir geliri’ yüzde 28,3 artarak 2022 yılında 98 bin 416 TL oldu. Yıllık ortalama ‘eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri’, bir önceki yıla göre yüzde 30,1 artarak 37 bin 400 TL’den 48 bin 642 TL’ye yükseldi. Yıllık ortalama ‘eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirleri’nde en yüksek gelir, geçen yıla göre 13 bin 257 TL artarak 62 bin 554 TL ile tek kişilik hanehalklarının oldu. Çekirdek aile olmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının yıllık ortalama ‘eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri’ 60 bin 696 TL, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarında 49 bin 902 oldu. En düşük yıllık ortalama ‘eşdeğer kullanılabilir hanehalkı fert geliri’ne sahip hanehalkı tipi ise 36 bin 210 TL ile en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkları oldu.’ESAS İŞ GELİRİ’ DAĞILIMIYıllık ortalama ‘esas iş gelirleri’ sırasıyla yükseköğretim mezunlarında 87 bin 451 TL, lise ve dengi okul mezunlarında 62 bin 835 TL, lise altı eğitimlilerde 46 bin 916 TL, bir okul bitirmeyenlerde 34 bin 755 TL ve okuryazar olmayan fertlerde 25 bin 406 TL oldu. Geçen yıla göre yıllık ortalama ‘esas iş geliri’nde en yüksek artış yüzde 34,1 ile bir okul bitirmeyen, en düşük artış ise yüzde 28,1 ile okuryazar olmayan fertlerde oldu.EN YÜKSEK ‘ESAS İŞ GELİRİ’ HİZMET SEKTÖRÜNDE’Esas iş gelirleri’ sektörel ayrımda incelendiğinde; en yüksek yıllık ortalama gelir 66 bin 72 TL ile hizmet sektöründe, en düşük yıllık ortalama gelir ise 46 bin 106 TL ile tarım sektöründe oldu. Bir önceki yıla göre yıllık ortalama ‘esas iş geliri’nde en yüksek artış yüzde 41,3 ile tarım sektöründe gözlenirken, inşaat sektöründe yüzde 35,5, sanayi sektöründe yüzde 32,1, hizmet sektöründe ise yüzde 29,1 artış gözlendi.Yıllık ortalama ‘esas iş gelirleri’ sırasıyla işverenlerde 220 bin 482 TL, kendi hesabına çalışanlarda 58 bin 697 TL, maaşlı çalışanlarda 56 bin 899 TL ve yevmiyeli çalışanlarda 25 bin 632 TL oldu. Geçen yıla göre en yüksek artış yüzde 61,8 ile işverenlerde, en düşük artış ise yüzde 21,5 ile maaşlı çalışanlarda oldu.Türkiye’de yıllık ortalama ‘eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri’; 69 bin 904 TL ile İstanbul (TR10) bölgesinde en yüksek olurken; Ankara (TR51) bölgesinde 59 bin 798 TL, İzmir (TR31) bölgesinde 59 bin 272 TL oldu. En düşük yıllık ortalama ‘eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri’ ise 23 bin 63 TL ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari (TRB2) bölgesinde gerçekleşti.EN YÜKSEK GELİR EŞİTSİZLİĞİ İSTANBUL’DA

Gelir eşitsizliğine işaret eden ‘P20/P80 oranı’ 4,5 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli (TRB1) ve Zonguldak, Karabük, Bartın (TR81) bölgelerinde en düşük gerçekleşti. ‘P20/P80 oranı’nın en yüksek olduğu bölgeler ise 8,1 ile İstanbul (TR10), 7,9 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan (TRA2) ve 7,4 ile Konya, Karaman (TR52) oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir